Pindstrupskolen

 

Specialcenter Syddjurs

Billedet på sidehoved

Kort om Pindstrupskolen - Specialcenter Syddjurs

  • På Pindstrupskolen har vi elever med ADHD, autismespektrumsforstyrrelser, generelle vanskeligheder og følelsesmæssige vanskeligheder.
  • Vi har igennem årene dygtiggjort os i forhold til elever med vanskeligheder indenfor ovennævnte områder. Vi har personale ansat som har mange års erfaring og viden indenfor specialområdet.
  • Vi modtager løbende elever fra folkeskoler, friskoler og privatskoler i Syddjurs Kommune samt fra specialskoler fra omkringliggende kommuner.
  • De sidste 3 år har vi med held ført elever op til afgangsprøver med fine resultater
  • Vi holder os opdateret på den nyeste viden indenfor disse handicapområder, bl. a. interne kurser og eksterne autisme og ADHD konferencer. Vi deltager i intensive træningskurser vedr. autisme ved Samrådet og alle medarbejdere har deltaget i Studio III konfliktløsningskursus.

Vi fungerer som Pædagogisk videnscenter og tilbyder: 

  • vejledning og sparring til den almene skole i forhold til elever med særlige behov
  • fyraftensmøder, hvor vi fortæller om vores viden og praksis indenfor specialundervisning – f.eks. om klasseledelse, pædagogisk tilgange og konflikthåndtering. (Læs mere om vores vejledning, sparring og fyraftensmøder  m.v. - under menupunktet "Pædagogisk videnscenter”