Pindstrupskolen

 

Specialcenter Syddjurs

Billedet på sidehoved
image

Kort om Pindstrupskolen - Specialcenter Syddjurs

 • På Pindstrupskolen har vi elever med ADHD, autismespektrumsforstyrrelser (ASF), generelle indlæringsvanskeligheder og sociale/følelsesmæssige vanskeligheder.

 • Vi har igennem årene dygtiggjort os i forhold til elever med udfordringer indenfor ovennævnte områder. Vi har personale ansat, der har mange års erfaring, uddannelse og viden indenfor specialområdet.

 • Vi modtager elever fra daginstitutioner, folkeskoler, friskoler og privatskoler i Syddjurs Kommune samt fra specialskoler fra omkringliggende kommuner.

 • Vi fører elever op til afgangsprøver, samt gennemfører OCN-forløb (validering og dokumentation af uformel læring).

 • Vi holder os opdateret på den nyeste viden indenfor disse handicapområder, bl.a. via interne kurser og eksterne autisme- og ADHD-konferencer. Vi deltager i intensive træningskurser vedr. ASF ved Samrådet af specialskoler for børn med autisme og alle medarbejdere har deltaget i Studio III konfliktløsningskursus.

 • Vi deltager i Atlass Masterclasses i Birmingham, hvor Studio III, England tilbyder viden fra den nyeste forskning om bl.a. autisme, samt stressreducering i forhold til elever med forskellige udfordringer.

  Vi fungerer som Pædagogisk videnscenter via tilbud om:

 • Vejledning, observationer, oplæg og sparring til den almene skole i forhold til elever med særlige behov og med fokus på inklusion.

 • Fyraftensmøder, hvor vi fortæller om vores viden og praksis indenfor specialundervisning – f.eks. om klasseledelse, pædagogisk tilgange og konflikthåndtering. (Læs mere om vores vejledning, sparring og fyraftensmøder m.v. - under menupunktet "Pædagogisk videnscenter”

 • Specialklassenetværk, hvor Pindstrupskolen er tovholder.